Contacte

Si us voleu posar en contacte amb mi, ho podeu fer escrivint-me a l’adreça de correu electrònic següent:

Primer heu d'escriure el meu cognom (sense accent), després el meu
nom (tot junt), i finalment una arrova i una G i la paraula anglesa
mail (M A I L), seguida d'un punt i de la terminació cat (de
Catalunya).